אלירן תורג'מן: 052-7985750שבתאי בראל: 054-7383358 
אהרון נתניא: 052-3114582   

צהרונים (תוכנית ניצנים)

החל משנה"ל תשע"ח משרד החינוך מסבסד הפעלה של מסגרות חינוכיות המתוקצבים על ידו החל מתום יום הלימודים ("תוכנית ניצנים"). הקצבת המשרד תעשה על פי הדירוג הסוציואקונומי של הרשות, מודל התקצוב הינו "פר קפיטא", כאשר רשויות באשכול סוציואקונומי 1-5 ייהנו משירות בגני הילדים ובבתי הספר, החל מאשכול סיוציואקוני 6 השירות יחול על בתי הספר בלבד.


בכל שנות פעילות של החברה לא נתקלנו בנושא כה עתיר תשומות ובקרות מטעם משרד החינוך.  בין הבקרות השוטפות (לא מדגמי אלא בקרות מלאות לכל רשות) שמבצע המשרד ניתן למנות את הבקרות הבאות:


1. בקרות שטח שלוש פעמים בשנה לכל מוסד חינוכי- במסגרת בקרות אלו בוצעו קיזוזי עתק לעשרות רשויות בהיקף של כ-30 מ' ש"ח לשנת תשע"ח. 

2. בקרות הזנה מול דיווחי נוכחות. 

3. בקרות על דוחות כספיים - בין היתר בדיקת וויסותים בין סעיפים על פי הקול קורא. 

4. בקרות עומק מדגמיות. 

5. בקרות על קליטת התלמידים למול נתוני משרד החינוך כולל הצלבה עם מוסדות מוכש"ר ורישוי. 


כל הבקרות מבוצעות על ידי משרד רו"ח חיצוני המומחה בתחום מטעם משרד החינוך. 


בכל בקרות הנ"ל משרדנו צבר ידע ומומחיות ייחודים בין היתר ברשויות הבאות: 

עירית ירושלים,עירית חיפה, עירית אשקלון, עירית רחובות, עירית באר שבע , מ.א שומרון וכו'. 

רשימת ממליצים תישלח על פי דרישה. 


חשוב להבהיר כי התוכנית חייבת לעבור בקרה שוטפת שכן לוחות הזמנים קשיחים ביותר ומובילים לקיזוזים מיידים ללא יכולת תיקון בדיעבד. לדוג' את דוח ביצוע חודש ספטמבר מגישים כבר בתחילת חודש אוקטובר וניתן לתיקון עד תחילת חודש נובמבר ולאחר מכן אין יכולת לתקן את הדוחות שהוגשו. 


בבדיקות רבות שבצענו עד כה ברשויות רבות עלו פערים רבים ומשמעותיים הנאמדים במיליוני ש"ח שלא תוקצבו או שקוזזו בעקבות ביקורות שגויות, דיווחים מוטעים וחוסר בקרה ומעקב אחר התוכנית. 

טואול - בניית אתרים